موفقیت

موفقیت

برای موفقیت خودتو پیدا کن!

♦ چطور موفق شوم؟ موفقیت چیست؟ هیچ کس حق شما را تقدیم شما نخواهد کرد! به دنبال خواسته های خود بروید، زیاده خواهی کنید، طمع کنید و به چیزی که میخواهید نزدیک و نزدیک تر شوید. اگر از جایی که هستید ناراضی هستید بیرون بیائید، فرار کنید و کاری را شروع کنید که دوستش دارید. […]

Read More